Aikataulu

Allianssihankkeen aikataulu

Allianssihanke jakaantuu kahteen vaiheeseen: kehitys- ja toteutusvaiheeseen.

Maaliskuussa 2015 alkaneessa kehitysvaiheessa on laadittu hankkeen rakennus- ja toteutussuunnitelmat sekä allianssin sitovat tulostavoitteet ja rakentamisen tavoitehinta.

Vuoden lopussa 2016 tehty tilaajan rakentamispäätös ja sopimuksen hyväksyminen tammikuussa 2017 käynnistää allianssin toteutusvaiheen, jolloin rakentaminen käynnistyy.

03-08/2015
Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Tilaohjelma, tyyppitilat, vaatimusmallit sekä kustannuslaskennan tarkistus.

05-08/2015
Masterplan-suunnittelu

Kunto- ja soveltuvuustutkimukset, logistiikka, vaihtoehtosijainnit, alustavat päävalinnat sekä kustannuslaskennan tarkistus.

08/2015 - 04/2016
Ehdotussuunnittelu

Suunnitteluratkaisujen arvioinnit ja valinnat sekä kustannuslaskennan tarkistus.

04/2016 - 11/2016
Yleissuunnittelu

Tuotantosuunnitelmat, toteutus- ja hankinta-aikataulut, rakennusluvat ja kustannuslaskennan tarkistus.

2/2017 - 6/2017
Maanrakennustyöt
6/2017 - 8/2017
1. vaiheen perustustyöt
07/2017 - 5/2018
Runkotyöt

Runkotyöt etenevät lohkojaon mukaisesti

12/2017 - 05/2018
Ulkoseinät
12/2017- 6/2018
Vesikattotyöt

1.vaiheen lohkot

01/2018 - 08/2018
Lattiabetonoinnit
02/2018 - 11/2018
Väliseinätyöt
03/2018 -
Teknisen krs:n asennustyöt
04/2018-
Hissi- ja varastoautomaattiasennukset
04/2018-
Tasoite- ja maalaustyöt
05/2018-
G-rakennuksen pohjatyöt
06/2018-
Laatoitustyöt
07/2018
Alakattotyöt
07/2018
G-rakennuksen runkotyöt
08/2018
Lattiapinnoitteet
08/2018
G-rakennuksen lattiat
09/2018
G-rakennuksen vesikatto
09/2018
Oviasennnukset
12/2018
Kiintokalusteasennukset
02/2019
Kiinteiden sairaalalaitteiden asennukset
03/2019
Varustelu
04/2019
Järjestelmäasennukset, ohjelmointi ja toimintakokeet
06/2019
Viimeistelevät työt
07/2019
Piha- ja aluetyöt
07/2019- 12/2019
Testaukset ja viimeistelyt

Viimeistelevät työt

10/2019
1.vaiheen luovutus

Päärakennuksen ensimmäisen osa valmis

1/2020
1.vaiheen avajaiset

Potilastyö käynnistyy uudessa päärakennuksessa

04-08/20
2a-vaiheen viimeistelevät työt

Lohkon 4 rakennustyöt ja asennukset saatetaan päätökseen

04-08/20
2b-vaiheen perustus- ja runkotyöt

Päärakennuksen lohkon 5 rakentaminen käynnistyy

02-08/20
E-rakennuksen purku- ja saneeraustyöt

Entisen päivystysrakennuksen tilat saneeraustyön alkuvaihe

08/20
2a-vaiheen valmistuminen

Lohko 4 luovutetaan tilaajalle

10/20
2a-vaiheen muutto

Potilastyö käynnistyy

1/21
E-rakennuksen valmistuminen

E-rakennus luovutetaan tilaajalle

03/21
E-rakennuksen muutto

Potilastyö käynnistyy

06/21
2b-vaiheen valmistuminen

Päärakennuksen lohko 5 luovutetaan tilaajalle

10/21
2b-vaiheen muutto

Potilastyö käynnistyy

Toteutusvaihe jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

1. VAIHE
Rakennetaan sairaalan uuden päärakennuksen päivystävät ja kiireellisen hoidon toiminnot ns. kuuma sairaala sekä tämän rakennusosan vuodeosastot.

2. VAIHE
Rakennetaan kiireettömän hoidon toiminnot, tämän rakennusosan vuodeosastot sekä vanhan osan saneeraukset.

3. VAIHE
Purkuvaihe.

Rakentamisen vaiheistuksella sairaalatoiminnat voidaan siirtää uusiin tiloihin minimoiden hoidollisia väistötiloja. Uuden sairaalan ensimmäiset osat valmistuvat syksyllä 2019.