Esittely

Kainua on Kainuun uuden sairaalan suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava allianssihanke, jonka toteuttavat

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
 • Sweco Architects Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy sekä Sweco PM Oy
 • Skanska Talonrakennus Oy
 • Caverion Suomi Oy
 • Kehitysvaihessa Kainua-allianssin kumppaneina työskentelevät

 • Saircon Oy (kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu)
 • KK-Konsultit Oy (palotekninen suunnittelu)
 • Trafix Oy (liikennesuunnittelu)
 • Salivirta Partners Oy ja Orbion Consulting Oy (ICT-suunnittelu)
 • Ramboll (geotekniikka)
 • A-insinöörit (akustiikka)
 • Skanska Rakennuskone Oy (projektitoimiston vuokraus)
 • Lieke Suunnittelu Oy (sähkösuunnittelu)
 • Avaava Oy (opastesuunnittelu)
 • Rakennuslaskenta Lausmaa Oy (kustannusasiantuntija)
 • Boost Brothers Oy (kustannusasiantuntija)
 • Allianssi tarkoittaa yhteisvastuullista projektitoteutusta, jossa

 • suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation tilaajan kanssa.
 • tuotetaan yhdessä mahdollisimman suuri arvo investoitavalle rahalle.
 • jaetaan hankkeen riskejä ja hyötyjä yhteisellä sopimuksella.
 • Kainuun uuden sairaalan vaikutus alueella

  Uusi Sairaala -rakennushanke hyötyinä:

 • Terveydenhuollon tilat saadaan toiminnallisilta ja teknisiltä ominaisuuksiltaan nykyvaatimusten mukaisiksi
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota syvennetään
 • Keskussairaalan ja Kainuun soten vetovoimaisuus asiakkaiden ja henkilöstön osalta paranee
 • Resurssien käyttö tehostuu tuottavuuden ja elinkaarikustannusten osalta
 • Maakunnallinen ja aluetaloudellinen merkitys vahvistuu palvelujen välittömien ja välillisten vaikutusten myötä.
 • Asiakkaan näkökulmasta:

 • Asiakas saa joustavammin tarvitsemansa palvelun, hoitoprosessit ja -ketjut selkiytyvät
 • Asiakas saa hoitoprosessin kaikissa vaiheissa oikean asiantuntijan palvelun
 • Potilassiirtoja minimoidaan ja näin parannetaan myös tiedon kulkua
 • Palvelujen laatu, saatavuus ja jatkuvuus parantuvat
 • Kuntoutuspalvelut tarjotaan oikeaan aikaan, oikeaan tarpeeseen ja oikeassa paikassa
 • Henkilöstön näkökulmasta:

 • Eri poliklinikoiden ja vuodeosastojen hoitotyötä yhdenmukaistetaan
 • Selkeät prosessit helpottavat toiminnan hallintaa
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon konsultaatiomahdollisuudet ja yhteistyö helpottuvat
 • Resursseja hyödynnetään joustavasti ja henkilöstön yhteiskäytön avulla
 • Päiväsairaalatoiminta korvaa osastoilla ja poliklinikoilla nykyisin toteutettavia hoitoja