Ideat/palaute

Olipa ideasi pieni tai iso,
jaa se meille!

Pienistä ideansiemenistä, arkisista oivalluksista voi syntyä suuria innovaatioita, menestystarinoita, jotka parantavat Kainuun uuden sairaalan turvallisuutta ja toiminnan laatua, järkevöittävät palveluja, tehostavat työskentelytapoja jo rakentamisvaiheessa, lisäävät kainuulaisten hyvinvointia, säästävät rahaa tai antavat uudenlaisen näkökulman johonkin tiettyyn ongelmaan tai asiaan.

Kokoamme ideoita ja palautteita nettisivuillamme. Ideaseinälle pääset tästä linkistä.

Ideaseinä

Ideaseinä kokoaa projektiryhmän ulkopuolelta tulleita, valikoituja ideoita innoitukseksi ja inspiraatioksi muulle suurelle yleisölle, miten omalla panoksellaan voi vaikuttaa Kainuun uuden sairaalan suunnitteluun. Pienestä tai hullulta tuntuvasta ideasta voi syntyä suuri innovaatio.

Oheiset ideat ovat tulleet aivoriiheemme jatkotyöstettäviksi yllä olevan Ideat–lomakkeen kautta.

Miten taidehankkeessa huomioidaan sairaalan nykyinen taidekokoelma. Onko teosten jatkokäyttöä sovittu? Sijoittuvatko tuleviin yksiköihin vai kootaanko yleisiin tiloihin esille?

- Tila/vastaus: Uudet tilausteokset sijoittuvat lähinnä sairaalan eri julkisiin tiloihin, kuten auloihin, odotustiloihin tai piha-alueelle. Esimerkiksi nykyisiä yksiköissä olevia maalauksia ja muita teoksia sijoitetaan jatkossakin osastoille ja poliklinikoille; sijaintipaikat voivat vaihtua, kun teoksille etsitään mahdollisimman soveltuvat kohteet.


Voisiko vuodeosaston viihtyvyyttä parantaa laskemalla ikkunan alareunan riittävän alas, jotta vuoteestakin näkisi ulos. Myös muissa julkisissa tiloissa tätä voisi käyttää.

- Tila/vastaus: Vuodeosastoilla ikkunataso on suunniteltu matalaksi juuri sen vuoksi, että potilas näkisi muutakin kuin yläviistossa olevia kohteita. Osastoilla myös käytävän päädyissä olevat ikkunat ovat ns. maisemaikkunoita, joista näkymät ovat hyvät.


Monitoimitilatoimistoihin työntekijöille äänieristetty (siirrettävä)puhelinkoppi / toimisto. Parantaa työskentelyolosuhteita ja turvallisuutta.

- Tila/vastaus: Osassa monitilatoimistoista on puhelu/työtiloja juuri esitettyyn tarpeeseen. Toimistoalueiden yksityiskohtia kehitetään edelleen osana kalustesuunnittelua ja esitetylle idealle etsitään ratkaisuja.


Ambulansseille läpiajettava halli, jossa potilaat siirretään sairaalaan.

- Tila/vastaus: Ambulansseille on varattu oma sisäänkäynti päivystykseen. Tila ei ole sisähalli, mutta erillinen katettu alue, jossa ensihoitajat siirtävät potilaat suoraan autosta sisään.


Psykiatrian osastojen ja poliklinikan seiniin maisemamaalauksia/maisematapetteja esim. metsästä ja muista luontoaiheista.Rohkeampi värienkäyttö potilashuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa olisi myös suotavaa

- Tila/vastaus: Taideohjelman teemana on kainuulainen metsä ja luonto. Eri tiloihin on tulossa kuvataidetta toipumista edistämään ja työympäristöä virkistämään.


Voisiko sormenjälkitunnistus korvata eri järjestelmien tunnistautumiseen ja tilojen lukitukseen tarvittavan henkilökortin? Kortti on hoitotyössä hankala ja voi lisätä infektioriskejä. Säästöjä syntyisi, kun ei tarvitse vaihdella ja muistella salasanoja, eikä toimitella kortteja ihmisille. Sormea ei voi myöskään unohtaa kotiin.

- Tila/vastaus: Uuden sairaalan ict-suunittelussa on huomioitu kertakirjautumisen kehittäminen sairaalan tietojärjestelmiin sekä kiinteistöteknisiin ratkaisuihin. Päälinjana on VRK-kortin käyttäminen tunnistamiseen ja siihen kytkettyjen tunnisteiden käyttäminen esim. paikannuksessa.

Kortti tai sormitunnistus ovat tekniikoita, joilla laajempaa käyttäjää/käyttäjävaltuutus toteutetaan koko soten tasolla. Toistaiseksi useat tietojärjestelmät eivät vielä tue kehittyneitä tunnistautumisratkaisuja, joten näiden nopea yleistyminen meillä ei ole todennäköistä. Sormenjälkitunnistus on edelleen kehittyvä ratkaisu, joka tullee yleistymään tulevaisuudessa. Seuraamme kuitenkin kehitystä ja esim. tietyissä osissa sitä voidaan harkita kokeiltavaksi kustannusten salliessa.


Monilla, erityisesti ikäihmisillä on sairaalaan tullessa epävarmuutta, huolta ja hämmennystä. Päivystykseen tarvitaan ohjaava/auttava hoitaja (aulahoitaja) joka opastaisi ja tukisi, vanhuspotilasta, ilmoittautumisesta alkaen. Ohjaava hoitaja valmistelisi ja opastaisi potilaan siten että potilas pääsee ajallaan ja oikeassa paikassa lääkärin vastaanotolle.
- Tila/vastaus: Suunnittelussa on tunnistettu tarve opastukselle sairaalaan tullessa. Uuden sairaalan avautuessa tarvittaneen ainakin aluksi erityistä aulahenkilöstöä neuvontatehtäviin.

Päivystykseen tullessa tilanne on erityisen haastava, ja varmasti ikääntyvillä monet tilanteet ovat vielä vaikeampia. Vaikka ehdotuksen kaltaista erillistä tehtävää ei nyt ole tiedossa, on toiminnan ja tilojen suunnittelussa pyritty varmistamaan sekä opastuksen että valvonnan ja turvallisuuden näkökulmat.

Esimerkiksi henkilöstön työtilat eivät ole erillisissä kanslioissa, vaan ns. hoitaja-asemissa potilasalueilla. Odotus- ja valvontatilat on sijoiteltu siten, että potilaat ja omaiset ovat näkyvillä ja henkilökunnan valvonnassa.

Ilmoittautumisessa on erilaisia vaihtoehtoja sähköisestä järjestelmästä alkaen, ja esimerkiksi potilasrannekkeen avulla voidaan seurata potilaan sijaintia tai hoidon vaiheiden edistymistä.


Lapsille oma päivystysvastaanotto (myös erikoislääkärit mm. korvalääkärin päivystys), jotta lasten ei tarvitse odottaa päivystyksessä vanhempien ihmisten joukossa. Hyötyinä olisivat tartuntatautien leviämisen ehkäisy sekä päivystystoiminnan odotusaikojen lyhentyminen.
- Tila/vastaus: Lasten huomioiminen päivystyksessä on tärkeää ja toiminnassa noudatetaan hoito-ohjeita ja suosituksia. Uudessa sairaalassa on varattu erilliset odotus- ja leikkitilat lapsipotilaille, sekä varauduttu tilojen puitteissa huomioimaan myös mahdolliset infektiokaudet.

Lapsia käy päivystyksessä vähän suhteessa kokonaispäivystyksen volyymiin. Pelkästään erikoislääkäreiden lisääminen ei ole toimiva keino, vaan myös yleislääkärivastaanoton sujuvuus on olennaista. KAKS:n yhteispäivystykseen on suunniteltu jo aiemmin erillisen lastensairaanhoitajan toimintaa, jolla tehostettaisiin tutkimusten ja hoidon aloittamista.


Kuparipinnoitteiden käyttäminen antimikrobisten ominaisuuksien vuoksi.
- Tila/vastaus: Asiaa on selvitetty osana suunnittelua, mutta huolimatta kuparipinnoitteiden antibakteerisista ominaisuuksista, niiden todellisesta tehosta ja kustannushyödystä sairaalaolosuhteissa ei ole vahvaa näyttöä.


Kattonosturille (potilasnosturi) kiskot potilashuoneessa olevaan vessaan/suihkutilaan asti. Potilas voidaan siirtää kattonosturilla suoraan vuoteesta pesutilaan.
- Tila/vastaus: Kattokiinnitteisiä potilasnostimia on tulossa vuodeosastohuoneisiin. Kiskojen wc-tilaan asti jatkuminen on vielä selvityksessä. Vaihtoehtona on siirtää potilas jo huoneen puolella suihkutuoliin, jonka avulla potilas voidaan käyttää wc:ssä tai suihkussa.


Sairaalaan keskeiselle paikalle kiinteä puhelin, josta asiakas/potilas/kävijä saa yhteyden taksikeskukseen pelkästään luurin nostamalla: Keskus kysyy, tavallinen- vai kelakyyti.
- Tila/vastaus: Asiaa on valmisteltu opastus- ja viestintäratkaisujen suunnittelussa. Ratkaisuina voi olla Taksiliiton "valopilkku-appsi" infopisteissä sekä puhe- tai kuvayhteys taksikeskukseen haluttaessa tai se voi olla "luuri", jonka nosto telineestä aktivoi yhteyden taksikeskukseen.

Kelakyyti / tavallinen kyyti voidaan valita joko automaattisesti tai manuaalisesti (näppäin / puhe). Tilauksessa voidaan hyödyntää myös potilastunnistetta / lähetettä / kela-korttia, jolloin tilaajan tiedot yhdistyvät kuljettajalle.

Potilashuoneen wc:n seinään koukku, johon potilas voi pistää mukaan ottamansa nestepussin.
- Tila/vastaus: Wc-varustelussa on vaatekoukku, joka voi käydä tarkoitukseen. Nykyisissä tippapusseissa potilaan itse tekemissä siirroissa on sekä hygienia- että infuusion toimivuusriski, joten toistaiseksi tippatelineen tulisi olla aina mukana. Mutta markkinoilla kehitetään tähänkin uusia ratkaisuja, joten tämäkin asia voi kehittyä tulevaisuudessa.

Voisiko sairaalan yhteydessä olla sairaalan työntekijöiden lapsille ympärivuorokautinen hoitoa tarjoava päiväkoti?
- Tila/vastaus: Idea toimitettu kaupungin varhaiskasvatuksen johdolle. Kajaanin kaupunki on päättänyt, ettei sairaalan yhteyteen rakenneta päiväkotia.

Potilashuoneisiin "näyttöpääte seinälle", johon voi näyttää potilaalle hoito-, ravitsemus-, kuntoutus-, ym. ohjeita- ja materiaaleja, siten että potilas voi tarvittaessa vuoteesta käsin nähdä aineistot.
- Tila/vastaus: Potilashuoneet on varusteltu isolla näytöllä ja nettiyhteydellä, jotka ovat sekä henkilökunnan että potilaan käytössä.


Onko ideoita?